Jeg er specialiseret i socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og pædagogiske projekter, bestyrelsesrådgivning og tvangsfjernelser, og har arbejdet inden for området i mere end 25 år. Derfor har jeg et indgående kendskab til området og kender hensynene bag lovgivningen, og ikke mindst lovgivningens sammenspil med øvrige regler. Jeg har erfaring med både opstart og drift af opholdssteder, botilbud og projekter, samt rådgivning af ledelser og bestyrelser, såvel i forhold til almindelig drift som i forhold til krisestyring.

Jeg arbejder proaktivt, løsningsorienteret og dialogbaseret med fokus på jer og jeres sag alene og giver jer uopfordret, og som en naturlig del af rådgivningen, svar på de spørgsmål, I ikke selv er klar over, at I skal stille.

Jeg indgår altid i et meget tæt samarbejde med mine klienter, da det er vigtigt for mig at skabe gennemskuelighed og tryghed i processen, ligesom jeg hele vejen gennem sagsforløbet har stor opmærksomhed på klientens ønsker og behov.

Jeg har møderet for Landsret, er uddannet som mediator og har endvidere gennemført CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, er medlem af Advokatsamfundet og har været formand for bestyrelsen for 2. kreds i Advokatsamfundet.